Home_old

 

PUER VITAE

Psychologenpraktijk Elburg


Neem contact op

WELKOM BIJ PUER VITAE

Puer Vitae is een psychologenpraktijk  voor psychologische hulp, diagnostiek en advies. Wij richten ons voornamelijk op kinderen, jongeren en jong volwassenen. De klachten waarmee mensen zich kunnen melden zijn uiteenlopend van aard. Soms weet diegene met klachten goed waardoor deze zijn ontstaan, soms ook niet. Wij gaan samen op  zoek naar oplossingen waarbij het soms nodig is om de aandacht te richten op aspecten uit het verleden. We proberen echter om ons zoveel mogelijk te richten op het hier en nu.

Puer Vitae heeft een zorgcontract met de Regio Noord Veluwe. Dit betekent dat jongeren onder de 18 die wonen in de gemeenten,  Elburg, Nunspeet,  Oldebroek, Ermelo, Putten en Harderwijk in aanmerking komen voor vergoede zorg. Voor 18+ maakt de gemeente waarin u woont geen verschil, de vergoeding vindt dan plaats via uw zorgverzekeraar. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Puer Vitae is in ontwikkeling, wij werken aan uitbreiding van ons netwerk met collega hulpverleners omdat wij de meerwaarde zien in multidisciplinaire samenwerking. Daarnaast worden door supervisie, intervisie en nascholing, kennis en vaardigheden actueel gehouden en ontwikkeld.

PuerVitea-5605
67
77

PRAKTIJK LOCATIE PER 1 FEBRUARI (tijdelijk)

Puer Vitae
Eekterweg 56B
8097PE Oosterwolde

NIEUWS

Puer Vitae heeft op dit moment geen wachttijden. Aanmelding: binnen 1 week  Behandel wachttijd: binnen 1 week

PUER VITAE sluit overeenkomst voor jeugdhulp met Regio Noord Veluwe voor 2017. De deelnemende gemeenten zijn Elburg, Oldebroek, Nunspeet, Ermelo, Harderwijk en Putten.

WAAROM MENSEN KIEZEN VOOR PUER VITAE

ic1

BEHANDELING

Puer Vitae geeft voornamelijk inhoud aan behandeling door middel van cognitieve gedragstherapie (CGT). Daarnaast kunnen andere methoden zoals bijvoorbeeld oplossingsgerichte therapie, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) etc. onderdeel uitmaken van de behandeling.

ic2

DIAGNOSTIEK

Bij diagnostiek kunt u denken aan intelligentieonderzoek. Onder- of overvraging kan een oorzaak zijn van psychische klachten. Intelligentieonderzoek kan antwoord geven op de vraag of het best passende onderwijsniveau wordt gevolgd. Ook kan een intelligentieonderzoek worden ingezet als basis voor meer uitgebreide diagnostiek. Hierbij kunt u denken aan het vaststellen, dan wel uitsluiten van AD(H)D of Autisme. Diagnostiek kan ‘de vraag’ zijn, maar ook voorafgaan aan een behandeladvies.

ic3

ADVIES

Puer Vitae kan op casusniveau adviseren en ondersteunen in het maken van de praktische vertaalslag naar aanleiding van intelligentieonderzoek. Ook kan er worden meegedacht of onderzoek, behandeling en/of interventies in de klassensituatie wenselijk zouden kunnen zijn, om psychische dan wel gedragsproblemen te verminderen. Daarnaast kan er meer algemeen informatie en advies worden gegeven over bijvoorbeeld intelligentieprofielen of  ADHD en Autisme in de klas.