VERWIJZERS

Puer Vitae hecht veel waarde aan de relatie met zowel haar cliënten als haar verwijzers.

Als verwijzer kunt u uw cliënten aanmelden wanneer er sprake is van psychische klachten die niet binnen uw praktijk behandeld kunnen worden. Puer Vitae biedt ambulante zorg bestaande uit psychologische behandelingen en diagnostiek.

Na afloop van de behandeling krijgt u, na goedkeuring door de cliënt, van ons een schriftelijke terugkoppeling van het gevolgde behandeltraject. Hierin zullen de resultaten van de behandeling kort en bondig worden uiteengezet.

Voor collegiaal overleg over behandelmogelijkheden of andere vragen, zijn wij telefonisch of via de mail bereikbaar.

Wanneer u wilt overleggen over een eventuele verwijzing kunt u ons telefonisch bereiken op: 0525-701067 of via mail info@puervitae.nl

Voor verwijzing kunt u gebruik maken van onze verwijsbrief.  Klik hier.

Er kunnen diverse redenen zijn om door te verwijzen.

PuerVitea-5609

REDEN VOOR VERWIJZEN

PuerVitea-web-5457-3

Redenen om door te verwijzen (0-18 jarigen)

Somberheid/ depressiviteit

Traumatische ervaring

Angstklachten, waaronder sociale angst

Schoolweigering

Aanhoudende hoofdpijn

Autisme

Depressie

Dwanggedachten

Eetstoornissen

Rouw en verlies

Opstandig/agressief gedrag

ADHD

Apathisch gevoel

Sociale omgang

Vermoeidheid

Vastlopen op school

Twijfels over cognitieve vermogens (vermoedens van onder- of overvraging)

 

PuerVitea-web-5574

Redenen om door te verwijzen (VOLWASSENEN)

Angstklachten, waaronder sociale angst

Depressieve klachten

Problemen in de omgang met anderen

Vermoedens van autisme of ADHD

Onverklaarbare lichamelijke klachten

Klachten na trauma

Dwanggedachten of dwangmatig handelen

Rouw en verlies