Vergoeding psychologische hulp (volwassenen)

De overheid heeft bepaald dat psychologische hulp bij volwassenen niet altijd volledig vergoed wordt.

Sinds 2014 zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp gewijzigd. Hieronder vindt u een overzicht van deze regels. Deze gelden voor alle psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de Basis GGZ. Wij raden u aan deze regels goed door te lezen. Dan komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.
Wanneer wordt psychologische hulp vergoed?
In het basispakket wordt psychologische hulp alleen vergoed als voldaan is aan een aantal voorwaarden:

1. Verwijzing door de huisarts
U moet een verwijzing hebben van de huisarts. Deze verwijzing moet afgegeven zijn voordat de behandeling start. Verder moet de verwijzing aan een aantal regels voldoen. Wij contoleren dit van te voren. Soms mag de verwijzing ook plaatsvinden door een andere arts, bijvoorbeeld een bedrijfsarts. Dit hangt af van uw verzekering. Raadpleeg hiervoor uw verzekeringspolis.

2. Psychische stoornis
De huisarts mag alleen verwijzen als er sprake is van een vermoeden van een psychische stoornis. Onze psycholoog gaat na of er inderdaad gesproken kan worden van een stoornis. Er moet sprake zijn van een diagnose die beschreven staat in de DSM-IV (een handboek voor professionele hulpverleners). Zo ja, dan heeft u recht op vergoeding. Zo nee, dan wordt u terugverwezen naar uw huisarts.
Als er geen sprake is van een psychische stoornis, wordt alleen de beoordeling door de psycholoog vergoed door de verzekering.

3. Uitgesloten stoornissen
De behandeling van sommige stoornissen wordt niet meer vergoed uit het basispakket. Dit geldt onder andere voor aanpassingsstoornissen (bijvoorbeeld door burn out), relatieproblematiek, sommige angststoornissen en sommige seksuele stoornissen.
Bepaalde aanvullende verzekeringen vergoeden ook aanpassingsstoornissen en relatieproblematiek. Raadpleeg ook hiervoor uw verzekeringspolis.

4. Uitgesloten behandelingen
Naast sommige stoornissen zijn ook sommige behandelingen uitgesloten van vergoeding. Uw psycholoog informeert u indien zij een behandeling wil toepassen die niet voor vergoeding in aanmerking komt.

Hoe wordt psychologische hulp aan volwassenen vergoed?
Psychologische pakketten
De overheid heeft eisen gesteld aan de manier waarop psychologische hulp moet worden aangeboden en aan de maximumvergoeding hiervoor.
Er zijn vier ‘pakketten’ geformuleerd van psychologische hulp:

BK: psychologische hulp kort (ca. 5 consulten)
MK: psychologische hulp middel (ca. 8 gesprekken)
IK: psychologische hulp intensief (ca. 11 gesprekken)
CI: psychologische hulp chronisch (ca. 11 gesprekken)
N.B. Het genoemde aantal consulten is alleen een indicatie.
Het is aan de behandelend psycholoog om te bepalen hoe zij een behandeling inricht.

Afzonderlijke gesprekken
Daarnaast kan hulp bij psychische problemen worden aangeboden in de vorm van afzonderlijke gesprekken. Deze worden over het algemeen niet vergoed uit het basispakket van uw zorgverzekering. Ook voor deze afzonderlijke gesprekken geldt ons standaard tarief per consult van 45 minuten. U dient er rekening mee te houden dat u deze gesprekken zelf moet betalen. Raadpleeg ook hier uw zorgverzekering.

Advisering en supervisie
Naast psychologische behandeling kan Puer Vitae ook andere diensten aanbieden zoals advisering en supervisie. Hiervoor gelden geen aanvullende regels. Wel moeten we dan BTW in rekening brengen.
Hoe wordt bepaald welke hulp ik krijg?
Op basis van de aard en de ernst van de klachten bepaalt onze psycholoog of u voor een behandeling in de Basis GGZ in aanmerking komt; welke behandelpakket past bij uw klachten.

De psycholoog bespreekt dit in het eerste of tweede contact met u. Zij geeft aan welk pakket zij u aan kan bieden. Als u niet in aanmerking komt voor een van de pakketten, kunt u kiezen voor een behandeling op eigen kosten. Anders wordt u terugverwezen naar de huisarts.
Afgezegde afspraken
Als de afspraak niet door kan gaan, dient u minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afzegging wordt een bedrag van 50 euro in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekering.

Hoe hoog is de vergoeding?
Eigen risico
Psychologische hulp valt onder het eigen risico van de zorgverzekering. Het wettelijk verplicht eigen risico is in 2021 € 385 per jaar. Het eigen risico betekent dat u de eerste € 385 aan zorgkosten in een jaar zelf moet betalen (of meer, als u een extra eigen risico heeft). Als u dus nog geen andere zorgkosten heeft gemaakt, moet u de eerste € 385 van uw psychologische hulp zelf betalen.

Contract of niet
Als Puer Vitae een contract heeft met uw zorgverzekeraar, wordt de hulp voor 100% vergoed (behalve het eigen risico). Wij declareren dan rechtstreeks bij uw zorgverzekeraar. U kunt van uw zorgverzekeraar wel een nota krijgen voor het eigen risico.
Als Puer Vitae geen contract heeft, kan het zijn dat de hulp niet volledig vergoed wordt. Dit hangt af van uw verzekeraar en uw polis. Als u een zogenaamde naturapolis heeft, moet u in de regel een deel zelf betalen (meestal tussen 25% en 40%, raadpleeg hiervoor uw polis). Als u een zogenaamde restitutiepolis heeft, vergoedt u verzekeraar wel de volledige kosten.

Betaling
Als wij geen contract hebben met uw zorgverzekeraar, ontvangt u zelf de rekening voor de behandeling. U moet deze zelf betalen aan Puer Vitae en u kunt de factuur vervolgens indienen bij uw zorgverzekeraar.
U ontvangt de rekening na afsluiting van de behandeling. Bij langer durende behandelingen kan Puer Vitae u een tussentijdse voorschotrekening sturen.

Let op: u bent zelf verantwoordelijk voor tijdige betaling. Dit staat los van terugbetaling door de zorgverzekeraar. U moet de kosten dus zelf ‘voorschieten’.
Samenvattend
Vergoeding vindt alleen plaats als er sprake is van een verwijzing door de huisarts of een andere arts (afhankelijk van uw verzekering);
Onze psycholoog controleert vooraf of in het eerste gesprek de verwijsbrief en gaat na of de behandeling in principe voor vergoeding in aanmerking komt. In het eerste of tweede gesprek bepaalt de psycholoog of u voor behandeling in aanmerking komt en zo ja, welk pakket voor u geschikt is. Als Puer Vitae geen contract heeft met uw zorgverzekeraar geeft de psycholoog aan wat de kosten ervan zijn. U beslist of u hiermee akkoord gaat. Als u de behandeling tussentijds stopt, is de psycholoog gerechtigd u de kosten van de afgesproken behandeling in rekening te brengen.