PUER VITAE

Psychologenpraktijk Elburg

Psychologenpraktijk voor BASIS en SPECIALISTISCHE GGZ

WELKOM BIJ PUER VITAE

Puer Vitae is een psychologenpraktijk  voor psychologische hulp, diagnostiek en advies. Wij richten ons voornamelijk op kinderen, jongeren en jong volwassenen. De klachten waarmee mensen zich kunnen melden zijn uiteenlopend van aard. Soms weet diegene met klachten goed waardoor deze zijn ontstaan, soms ook niet. Wij gaan samen op  zoek naar oplossingen waarbij het soms nodig is om de aandacht te richten op aspecten uit het verleden. We proberen echter om ons zoveel mogelijk te richten op het hier en nu.

Puer Vitae heeft een zorgcontract met de Regio Noord Veluwe. Dit betekent dat jongeren onder de 18 die wonen in de gemeenten,  Elburg, Nunspeet,  Oldebroek, Ermelo, Putten en Harderwijk in aanmerking komen voor vergoede zorg. Voor 18+ maakt de gemeente waarin u woont geen verschil, de vergoeding vindt dan plaats via uw zorgverzekeraar. Om voor vergoeding in aanmerking te komen heeft u een verwijzing nodig van uw huisarts of van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG).

Puer Vitae is in ontwikkeling, wij werken aan uitbreiding van ons netwerk met collega hulpverleners omdat wij de meerwaarde zien in multidisciplinaire samenwerking. Daarnaast worden door supervisie, intervisie en nascholing, kennis en vaardigheden actueel gehouden en ontwikkeld.

PuerVitea-5605_new
67

Praktijk locatie

Vooronder 44, 8081NM Elburg
(t) 0525-655799 
(m) info@puervitae.nl

TELEFONISCH SPREEKUUR

Telefonisch spreekuur maandag van 11.00 tot 12.00 uur. Voor zowel verwijzers als cliënten houden we op elke maandag een telefonisch spreekuur waarin kort overleg of vragen mogelijk zijn.

 

NO SHOW

Met ingang van 1 september 2018 gaan we strenger optreden tegen het niet verschijnen op een afspraak.
Wanneer u een afspraak niet kunt nakomen, dient u zich minimaal 2 werkdagen van te voren af te melden.
Op deze manier kunnen we een andere cliënt inplannen en hopen we de wachtlijst terug te dringen.
Bij het niet verschijnen op een afspraak, of het te laat afzeggen zijn wij genoodzaakt om een bedrag van 50 euro in rekening te brengen, die niet wordt vergoed door uw verzekering of de gemeenten.

 

WACHTLIJST

Op dit moment hanteren we een wachttijd van meer dan 16 weken. Na aanmelding zullen we u op de wachtlijst plaatsen.  We kunnen u pas plaatsen als de doorverwijzing van uw huisarts (of het CJG) en het inschrijfformulier in ons bezit zijn.

We streven ernaar u zo snel mogelijk uit te nodigen voor een intakegesprek.
Na dit gesprek zijn er geen wachttijden meer en starten direct de behandelingen.

 

 

 

 

Nieuw

Contract

We zijn verheugd dat we kunnen melden dat we in 2020 een overeenkomst voor volwassenen in de basis GGZ hebben getekend met de volgende zorgverzekeraars: Zilveren Kruis, De Friesland Zorgverzekeraar, Interpolis Zorgverzekeringen, FBTO Zorgverzekering, DSW Zorgverzekering, Stad Holland Zorgverzekeraars en ASR Ziektekostenverzekeringen.

Daarnaast hebben wij een overeenkomst voor jongeren tot 18 jaar met de Inkoopsamenwerking Noord Veluwe (ISNV). Dit contract voor het leveren van basis GGZ en specialistische GGZ voor jeugd betekent dat we de komende jaren kunnen blijven doorgaan met het leveren van zorg voor de jongeren uit de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek, Ermelo, Putten, Harderwijk en Zeewolde.

 

NieuwE

TARIEVEN

Met ingang van 1 januari 2019 zullen onze tarieven voor generalistische Basis-GGZ zorg voor volwassen worden aangepast aan de tarieven zoals voorgeschreven door de Nederlandse Zorg Autoriteit (NZA).  Zie link voor actuele tarieven.

WAAROM MENSEN KIEZEN VOOR PUER VITAE

ic1

BEHANDELING

Puer Vitae geeft voornamelijk inhoud aan behandeling door middel van cognitieve gedragstherapie (CGT). Daarnaast kunnen andere methoden zoals bijvoorbeeld oplossingsgerichte therapie, EMDR (Eye Movement Desensitization and Reprocessing), ACT (Acceptance and Commitment Therapy) etc. onderdeel uitmaken van de behandeling.

ic2

DIAGNOSTIEK

Bij diagnostiek kunt u denken aan intelligentieonderzoek. Onder- of overvraging kan een oorzaak zijn van psychische klachten. Intelligentieonderzoek kan antwoord geven op de vraag of het best passende onderwijsniveau wordt gevolgd. Ook kan een intelligentieonderzoek worden ingezet als basis voor meer uitgebreide diagnostiek. Hierbij kunt u denken aan het vaststellen, dan wel uitsluiten van AD(H)D of Autisme. Diagnostiek kan 'de vraag' zijn, maar ook voorafgaan aan een behandeladvies.

ic3

ADVIES

Puer Vitae kan op casusniveau adviseren en ondersteunen in het maken van de praktische vertaalslag naar aanleiding van intelligentieonderzoek. Ook kan er worden meegedacht of onderzoek, behandeling en/of interventies in de klassensituatie wenselijk zouden kunnen zijn, om psychische dan wel gedragsproblemen te verminderen. Daarnaast kan er meer algemeen informatie en advies worden gegeven over bijvoorbeeld intelligentieprofielen of  ADHD en Autisme in de klas.