PuerVitea-5488-2

Doelgroep

Kinderen, jongeren en jong volwassenen.
Kwaliteit voorop. 

Mensgericht/Affiniteit/verbinding/ koppeling van de diagnostiek en de behandeling met onderwijs en de thuisomgeving.

Uitgangspunten behandeling (therapie)

Cognitieve gedragstherapie/Oplossingsgerichte therapie/EMDR behandelingen.

Integratie van meerdere therapievormen, Intelligentie- en neuropsychologische testen. Zorg op maat,  kort waar kort kan, langer waar dat nodig is. 

Supervisie en/of werkbegeleiding voor basispsychologen /orthopedagogen. Advisering en  diagnostiek in onderwijssituaties, over bijvoorbeeld intelligentieprofielen, angststoornissen, depressie bij kinderen.

Advies en begeleiding

Door onze ruime ervaring in het onderwijs kunnen we onderwijsinstellingen en onderwijzend personeel van deskundige begeleiding en advies voorzien.

U kunt hierbij denken aan informatie over intelligentieprofielen (wat zie je terug in de klas?), probleemgedrag in de klas, langdurig schoolverzuim en achterblijven of stagnatie van schoolresultaten. Advies kan zowel algemeen worden gegeven als toegespitst op casusniveau (hiervoor is dan wel toestemming van de ouders nodig).

Psychologenpraktijk  voor diagnostiek en behandeling

 

.. kracht vinden om zelfstandig te dealen met de hindernissen die het leven brengt ...

.. regie krijgen over het eigen leven; accepteren van tekortkomingen; versterken en gebruiken van goede eigenschappen ..