Drs. LC.C.M. (Linda) Kuijpers

GZ-psycholoog - praktijkhouder

Linda Kuijpers (1972) heeft haar basisopleiding psychologie gevolgd en afgerond aan de Universiteit van Utrecht in 2000. Zij is geregistreerd GZ-psycholoog met als specialisatie kind en jeugd en zij is in opleiding tot Cognitief Gedragstherapeut VCGt (Vereniging Cognitieve Gedragstherapie). Tevens is zij formeel EMDR Europe Practitioner therapeut (een therapievorm die geschikt is voor de behandeling van trauma's).

Alvorens zij haar loopbaan in de hulpverlening is begonnen, is ze werkzaam geweest bij het Ministerie van Defensie. Haar activiteiten in de hulpverlening zijn begonnen als groepsleidster bij Groot Emaus. Dit is een instelling waar wonen, school, werken en vrijetijdsinvulling wordt geboden voor licht verstandelijk beperkte jongeren met gedragsproblemen. Aansluitend is zij een aantal jaar werkzaam geweest bij Bureau Jeugdzorg in Lelystad als casemanager. Na deze baan  heeft zij ruim 13 jaar gewerkt bij de Ambelt (cluster IV onderwijs) als psycholoog. Ze heeft hier gewerkt met kinderen en jongeren van ongeveer 6 tot 23 jaar. De doelgroep kenmerkte zich door uiteenlopende niveaus van functioneren en een grote diversiteit aan hulpvragen. Naast werkzaamheden op diverse locaties heeft zij een aantal jaar gewerkt voor de centrale afdeling Diagnostiek waar ze naast intelligentieonderzoeken, neuropsychologisch- en persoonlijkheidsonderzoek heeft verricht. Het werken bij de Ambelt heeft zij gedurende een aantal jaren gecombineerd met een baan binnen de GGZ. Hier heeft zij als behandelaar in een multidisciplinair team inhoud gegeven aan zowel basis als specialistische zorgtrajecten, inclusief de bijbehorende diagnostiek.

Lid van NVGzP* (Nederlandse Vereniging voor GZ psychologen)

Lid van VEN (Vereniging EMDR Nederland)

Lid van VGCt (vereniging voor Gedragstherapie en Cognitieve therapie)

* De NVGzP is de vereniging voor psychologen die wettelijk erkend zijn als gezondheidszorgpsycholoog. Dit betekent dat de psycholoog voldoet aan wettelijk vastgelegde opleidingseisen en valt onder het wettelijk tuchtrecht. Daarnaast is uw psycholoog aangesloten bij een klachtenregeling. Zo weet u zich verzekerd van kwalitatief goede en verantwoorde zorg!

Linda.content OVER ONS website PUER VITAE
BIG geregistreerd

Aangesloten bij Nederlandse Vereniging GZ Psychologen (NVGzP)

KvK nr. 64507084
AGB code 94062840
WTZi 13162
Email: info@puervitae.nl