VERGOEDING PSYCHOLOGISCHE HULP (JONGEREN TOT 18 JAAR)

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de uitvoering van de Jeugdzorg. Door de invoering van de Jeugdwet ligt daarom de financiële afhandeling van psychologische hulp bij de gemeente, waar u woonachtig bent. 

Vergoeding vindt alleen plaats als er sprake is van een verwijzing door de huisarts of (als het jongeren tussen de 0 - 18 jaar betreft) door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) uit de gemeenten waarmee wij een overeenkomst hebben. 

Puer Vitae  heeft voor 2017 een overeenkomst gesloten met de Regio Noord Veluwe. Hieronder vallen de gemeenten Elburg, Nunspeet, Oldebroek , Ermelo, Putten, en Harderwijk.

Onze psycholoog controleert vooraf de verwijsbrief en gaat na of de behandeling in principe voor vergoeding in aanmerking komt.

Sinds de invoering van de Jeugdwet zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp gewijzigd. Hieronder vindt u een overzicht van deze regels. Deze gelden voor alle psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de Basis GGZ. Wij raden u aan deze regels goed door te lezen. Dan komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.

VERGOEDING PSYCHOLOGISCHE HULP (VOLWASSENEN)

De overheid heeft bepaald dat psychologische hulp bij volwassenen niet altijd volledig vergoed wordt.

Sinds 2014 zijn de wettelijke regels voor vergoeding van psychologische hulp gewijzigd. Hieronder vindt u een overzicht van deze regels. Deze gelden voor alle psychologen en psychotherapeuten die werkzaam zijn in de Basis GGZ. Wij raden u aan deze regels goed door te lezen. Dan komt u niet voor onverwachte verrassingen te staan.

Wanneer wordt psychologische hulp vergoed?

 

ZORGVERZEKERAARS

Voor de Basis GGZ zorg VOLWASSENEN hebben wij een contract met de volgende zorgverzekeraars:

    Aevitae (ASR verzekering)
    ASR verzekeringen
    De Amerfoortse
    De Friesland
    Ditzo
    DSW
    FBTO zorgverzekeringen N.V.
    Interpolis
    inTwente
    One Underwriting B.V. (Zilveren Kruis)
    Stad Holland
    Zilveren Kruis, Achmea

Als u verzekerd bent bij deze zorgverzekeraars, declareren wij de nota's direct bij hen

 

SAMENVATTEND

  • Vergoeding vindt alleen plaats als er sprake is van een verwijzing door de huisarts of een andere arts (afhankelijk van uw verzekering); of als het jongeren tussen de 0-18 jaar betreft door het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) uit de gemeentes van Regio Noord Veluwe, waarmee wij een overeenkomst hebben.
  • Om voor vergoeding in aanmerking te komen heb je een verwijsbrief van de huisarts of het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) nodig (als je tussen de  0 en 18 jaar bent).
  • Indien u 18 jaar of ouder bent heeft u een verwijsbrief van de huisarts nodig als u voor vergoeding in aanmerking wilt komen. Voor 18 jaar en ouder kunnen wij alleen zorg verlenen in de basis GGZ. Dit heeft de maken met de eisen die de verzekeraars stellen aan de registraties van de behandelaar. Wij adviseren u om contact op te nemen met u verzekering om zekerheid te krijgen over uw vergoedingspercentage. Dit is verschillend per verzekering. Sommige verzekeraars geven een vergoeding van 100 procent, bij anderen heeft u een eigen bijdrage (los van het eigen risico).
  • Onze psycholoog controleert vooraf of in het eerste gesprek de verwijsbrief en gaat na of de behandeling in principe voor vergoeding in aanmerking komt.
  • In het eerste of tweede gesprek bepaalt de psycholoog of u voor behandeling in aanmerking komt en zo ja, welk pakket voor u geschikt is. Als Puer Vitae geen contract heeft met uw zorgverzekeraar geeft de psycholoog aan wat de kosten ervan zijn. U beslist daarna of u hiermee akkoord wilt gaan.
  • Als uw afspraak niet door kan gaan, dient u minstens 24 uur van te voren af te zeggen. Bij te late afzegging wordt een bedrag van 50 euro in rekening gebracht. Dit wordt niet vergoed door de zorgverzekering